Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Rettskildene i Sharia

Onsdag 20. november holdt tingrettsdommer Rolf Bøhn Merckoll et meget interessant og engasjerende foredrag om rettskildene Sharia.

Merckoll har tidligere forelest for jurister i Kabul og har etter hvert sett behovet for at norske advokater setter seg inn i lovverket - både for å forstå andre lands myndighetsutøvelse, men også for å forestå behandling av saker i Norge hvor Sharia er involvert.

Merckoll innledet kurset med å forklare innholdet i Koranen ut fra de tilhørende skriftene og egen kunnskap tilegnet i Afghanistan. Særlig ble det fokusert på de reglene som regulerer ytringsfrihet, religionsfrihet, samt kvinner og barns rettsstilling under Sharia. Reglene ble diskutert og belyst med tilhørende eksempler fra rettspraksis – både norsk og utenlandsk. Det ble også fremhevet hvordan lovverket håndheves andre steder i verden. Forholdet mellom Sharia og FN's menneskerettserklæring og andre menneskeskapte lover ble også problematisert og diskutert.

Emnet vekket stor interesse og refleksjon hos tilhørerne. Tross tettpakket kursprogram ble det reist flere spørsmål til diskusjon ved foredragets slutt.

Vi takker Rolf B. Merckoll for et meget engasjerende foredrag.