Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Samarbeidsmøte mellom Oslo krets og Oslo tingrett

Styret i Oslo krets avholdt samarbeidsmøte med Oslo tingrett tirsdag 9. oktober. Samarbeidsmøtene med Oslo tingrett holdes to ganger i året og er et forum for å diskutere aktuelle saker som berører kretsens medlemmer. Fra tingretten møtte sorenskriver Yngve Svendsen, avdelingsleder og tingrettsdommer Espen Bjerkvoll og direktør Arnhild Olsen. Fra kretsen møtte styreleder Else-Marie Merckoll og styremedlem Trygve Staff.

Et naturlig tema for møtet var status for obligatorisk bruk av Aktørportalen. Tingretten orienterte om at utrullingen av aktørportalen følger planen fra Domstolsadministrasjonen. Tingretten er opptatt av å tilby god opplæring til brukerne og det holdes i disse dager kurs over hele landet. Oslo krets har i hovedsak mottatt gode erfaringer med portalen så langt, men kom med innspill til forbedringer når det gjelder forkynnelse av dommer, e-postvarsler, tidsbestemt utlogging og tilgjengelig teknisk utstyr i rettssalene.

Tingretten orienterte om at de planlegger å gjennomføre møter med ulike aktører i tvistesaker og straffesaker gjennom aktørkonferanser. Det overordnede målet er å oppnå og opprettholde en god dialog med rettens aktører, og mer konkret ønsker man diskusjoner omkring aktuelle saker, samt innspill til forbedringer. Blir aktørkonferansene vellykket kan det være tale om å gjøre det til et jevnlig arrangement.

Innspill til temaer for senere møter tas gjerne imot på e-post: oslokrets@advokatforeningen.no.