Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Samarbeidsmøter med domstolene

Oslo krets avholder årlig samarbeidsmøter med Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Oslo Byfogdembete. Årets møter vil bli gjennomført i løpet av høsten. Oppfølging av arbeidet med Aktørportalen og berammingssituasjonen i Borgarting er aktuelle temaer. Styret tar gjerne imot innspill til ytterligere temaer på e-post: oslokrets@advokatforeningen.no.