Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Studietur til Istanbul

Styret i Oslo krets har vært på vennskapsbesøk hos Istanbul Bar Association. Målet for turen var å utveksle erfaringer og uttrykke støtte til de utfordringer advokater i Tyrkia opplever med det eksisterende regimet. Styret fikk også en interessant omvisning i Istanbul Courthouse, som ble opplyst å være verdens største tinghus. Særlig imponerende var hvor godt rettssalene var utstyrt med elektronisk utstyr. Noe som derimot ikke var like imponerende var at 'the prosecutor' satt opphøyet ved siden av dommerne, mens tiltalte og deres forsvarere var plassert på gulvet slik vi er vant med!