Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Tirsdag den 10. september arrangerte Oslo krets kurs med tema” Ny arvelov”.

Advokat Vibeke Five, som til daglig jobber i Kreftforeningen, holdt denne kvelden kurs om den nye arveloven, som ble vedtatt av Stortinget den 14. mai d.å.

Fra Oslo krets’ styre hadde Aurora Lindeland Geelmuyden tatt turen for å ønske forleser og deltakere velkommen.

Five snakket kort om forslagene, utarbeidelsen og bakgrunnen for revisjonen av den nye arveloven. Five gikk videre detaljert igjennom de viktigste endringene og hvilke bestemmelser som viderefører dagens regler. Kapittel 2 og kapittel 3 viderefører hovedsakelig dagens regler, tilsvarende for kapittel 4 om samboernes arverett. Hun viste også jevnlig til arveutvalgets ulike forslag som har blitt forkastet, og viste til begrunnelsene for disse  forkastningene. Blant annet ønsket arvelovutvalget å innføre utvidede regler for samboers arverett.  Dette innebar å innføre like rettigheter for samboere som for ektefeller, dette gjaldt de som har hatt eller venter barn, eller som har vært samboere i minst fem år. Dette forslaget ble forkastet forklarte Five.

En ny endring i kapittel 7 vedrørende opprettelse av testament § 42 1. ledd 3 punktum  om bevitnelse samtidig. Under kurset kom det spørsmål fra salen om tilbakevirkende kraft på testamentet vedrørende denne endringen.  Five forklare da hva som var gjeldende rett i slike situasjoner.

Five snakket videre om opprettelsen av digitalt testament, et interessant tema som har vært mye diskutert den siste tiden. Dette er ikke tatt inn i loven, men hjemmel til å lage forskrift om digitale testamenter er tatt inn.

En vesentlig endring ved den nye loven er språket og  ny lovtekst utforming, loven skal være enkel å lese for alle uttalte Five.  De sentrale reglene skal komme direkte frem, og skal være mulig å lese uten å måtte ”hoppe” til og fra forskjellige steder i loven.

Oslo krets takker alle som deltok på kurset, og ønsker velkommen på kurs ved neste anledning.