Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Torsdag 21. mars 2019 holdt Oslo krets sitt årsmøte i ærverdige Gamle Logen

Kretsleder, Else-Marie Merckoll, åpnet møtet kl. 17.00 i Store Sal for rundt 230 fremmøtte medlemmer. Merckoll ønsket velkommen og orienterte om styrets arbeid, herunder bevisstheten om at Oslo krets skal ivareta interessene til alle medlemmene, enten de arbeider i de store-, små eller mellomstore advokatfirmaene. Hun fortsatte så med en gjennomgang av årsberetning og regnskap for 2018. I tillegg til arbeid med rettshjelpssatsen, samarbeid med domstolene, utstrakt kursvirksomhet og arbeid med høringsuttalelser understreket hun at Advokatforeningen også har et samfunnsansvar å ivareta.

Leder av valgkomiteen, Marte Svarstad Brodtkorb, forestod deretter valg av representanter til kretsens ulike styrer. Gitte Marie Lundh Bjurling ble valgt inn som nytt styremedlem i Oslo krets. Ea Herstad og Moshin Ramani ble valgt inn som nye medlemmer av styret i Yngre Advokater Oslo krets. Vi gratulerer de nye tillitsvalgte!

Møtets formelle del ble avsluttet med utdelingen av Oslo krets’ Æresbevisning 2018. Prisen gikk til Rett24 ved Kjetil Kolsrud. Begrunnelsen for tildelingen var blant annet: «I en tid der medier er under press, er det ekstra verdifullt at noen sikrer grundig og etterprøvbar journalistikk om rettsvesenet og de enkelte avgjørelser, og legger til rette for en offentlig debatt på riktige premisser.». På den måten øker Rett 24 også synligheten og interessen for det arbeidet vi gjør som advokater.

Thea Hjelmeland stod for kveldens musikalske innslag sammen med sin musiker Chris Holm. Hun fremførte sangene «Placenta», «Kvardag» og «Brother», før hun avsluttet sin opptreden med et stev. Hjelmeland er nominert til to Spellemannspriser i kategoriene Indie/Alternativ og Årets låtskriver.

Etter pausen var det innledning ved høyesterettsdommer og tidligere dommer i EMD, Erik Møse, med etterfølgende debatt med tema «Ytringsfrihet i krenkelsenes tid». Debatten ble ledet av Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita. Deltakere i panelet var William Nygaard, tidligere forlagssjef og leder av Norsk PEN,- Adele Matheson Mestad, direktør i Norges Institusjon for Menneskerettigheter, Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator, samt Leo Ajkic, programleder og mottaker av Fritt Ords Honnørpris 2017.

Kvelden ble avsluttet med servering og mingling 1. etasje for alle medlemmer og debattdeltakere.

Styret i Oslo krets takker alle medlemmer som deltok og bidro til en hyggelig kveld!