Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Vel overstått årsmøte 2016

Oslo krets årsmøte 2016 var fylt med mye debatt, underholdning og hygge blant medlemmene.

3d7b23bce07343e59a120eeabbaa3888.pdf

Torsdag 9. mars var det duket for årsmøte i Oslo krets på Oslo konserthus. Årsmøte ble ledet av kretsleder Marte Svarstad Brodtkorb som gikk igjennom årsberetning og regnskapet for 2016. Deretter ble det foretatt valg av styremedlemmer til kretsstyret, Yngre advokater Oslo, representantskapet og valgkomiteen.

Tema for kveldens debatt var fag og forretning: Er advokaten klar? I panelet satt advokat Erling Lind, dekan Asbjørn Strandbakken, administrerende direktør Johan Dolven, HR-sjef Yvonne Fosser, advokat Maria Ervik Løvold og advokat Knut Magnar Aanestad.

Har advokaten et omdømmeproblem og bør man slippe inn andre profesjoner i bransjen? Er advokaten forberedt på ny teknologisk innovasjon og står advokaten i fare for å bli overflødig? Dette var noen av spørsmålene debattleder Terje Lindberg utfordret paneldeltagerne til å svare på. Det ble hevdet at bransjen kan måtte lide under sin konservative holdning til endringer. Likevel blir advokaten aldri overflødig -  menneskelige konflikter løses til syvende og sist best av mennesker selv.

Årets ærespris gikk, etter nominasjon fra Gatejuristen, til Kristian Andenæs for hans innsats for utsatte grupper i samfunnet og kunnskap om hvordan rettssamfunnet behandler dem, og for langvarige erfaring i å formidle rettshjelp og rettspolitikk.

Susanne Sundfør stod for årets underholdning og leverte til stod begeistring fra salen.

Nærmere 200 av kretsens medlemmer avsluttet et engasjerende og hyggelig arrangement med asiatisk buffet og vin i konserthusets glasshus.