Oslo krets

Aktuelt

Praktisk informasjon

 1. Deltagelse i advokatvakten

  Vi trenger flere frivillige advokater som ønsker å være tilsluttet Advokatvakten

 2. Advokatstøtteordningen

  Oslo krets har en støtteordning for advokatkolleger som forstår at de vil komme i en situasjon som vil bli problematisk, eller som allerede har problemer.

 3. Advokatkapper til utlån

  Oslo krets har advokatkapper i ulike størrelser som kan lånes av medlemmer.

 4. Retningslinjer for advokatvakten

 5. Statutter for kretsens æresbevisning

  Styret i Oslo Krets av Den Norske Advokatforening har i møte 05.03.2003 besluttet å opprette Oslo krets æresbevisning.

 6. Advokatvaktene i Oslo og Akershus