Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Advokatstøtteordningen

Oslo krets har en støtteordning for advokatkolleger som forstår at de vil komme i en situasjon som vil bli problematisk, eller som allerede har problemer.

De fleste av oss kommer opp i situasjoner hvor det er hensiktsmessig å diskutere saken med og få råd av en person som vi har tillit til. Saken kan være slik at det er vanskelig å ta dette opp med en kollega, eller andre som det ellers ville være naturlig å kontakte. Ikke sjelden blir problemer bare større fordi en har handlet uheldig på et tidligere tidspunkt da en burde ha diskutert saken med en annen person som kunne ha gitt råd om å handle annerledes. Den vanskelige utfordring er gjerne å søke råd i tide.

Oslo krets tilbyr derfor sine medlemmer i slike situasjoner å ta kontakt med en av følgende erfarne advokatkolleger:

Hensikten er at disse personer skal lytte og gi råd i de aktuelle situasjoner. Disse har taushetsplikt og vil være omfattet av vanlige habilitetsregler. Selv om rådene vil kunne være av juridisk karakter er det likevel ikke hensikten at disse støttepersoner skal opptre som utadrettet advokat. Rådet som søkes kan nettopp være knyttet til valg av eksterne rådgivere. Problemene som disse personer kan bistå med bør ha tilknytning til utøvelsen av advokatyrket, men utover dette er det ingen begrensning.