Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Advokatvaktene i Oslo og Akershus

Oppdatert informasjon om advokatvaktene i Oslo og Akershus finnes på www.advokatenhjelperdeg.no

Vi trenger flere frivillige advokater som ønsker å være tilsluttet Advokatvakten.
Mer informasjon om dette finner du her.