Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Deltagelse i advokatvakten

Vi trenger flere frivillige advokater som ønsker å være tilsluttet Advokatvakten

Over hele landet organiserer de lokale kretsene av Advokatforeningen gratis juridisk rådgivning til publikum. Advokatvakten er et tilbud du finner på en lang rekke steder i landet. Her kan publikum møte opp å få inntil 30 minutters gratis konsultasjon av medlemmer av Advokatforeningen. Statistikken viser at svært mange får avklart det juridiske spørsmålet sitt gjennom et besøk på Advokatvakten. En undersøkelse fra Advokatvakten i Oslo viste at ca. 70 prosent av brukerne fikk saken sin løst der og da. Mange bruker også Advokatvakten for å få avklart hvorvidt de har en sak de bør gå videre med.  Som advokaten vil du kunne vise publikum videre og gi deg råd om hvordan de bør følge opp saken sin.

Det er kun advokater som stiller sikkerhet som kan være tilmeldt. En advokat som er tilmeldt ordningen kan på den enkelte vakt la seg representere ved advokatfullmektig. Styret i Oslo krets har imidlertid oppstilt som forutsetning at fullmektigen må ha egen bevilling. Innstrammingen er grunnet i nødvendigheten av å sikre kvaliteten på de råd og den veiledning som gis. Advokatfullmektiger uten bevilling kan følgelig ikke møte på advokatvakten.

 Vi søker flere advokater til Advokatvaktene rundt om i landet. Det er alltid behov for nye, da det faller fra noen i løpet av året. Kunne du tenke deg gi juridisk rådgivning gjennom Advokatvakten? Send oss en epost post@advokatforeningen.no