Oslo krets

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Statutter for kretsens æresbevisning

Styret i Oslo Krets av Den Norske Advokatforening har i møte 05.03.2003 besluttet å opprette Oslo krets æresbevisning.

Styret har besluttet følgende statutter for utdeling av æresbevisningen:

1. Styret i Oslo Krets av Den Norske Advokatforening kan en gang i året beslutte å tildele en person eller en organisasjon "Oslo krets æresbevisning".

2. Utdelingen finner sted på kretsens årsmøte eller et særskilt besluttet medlemsmøte. Æresbevisningen består i en æresplakett (ev. æresdiplom) etter utforming av styret.

3. Æresbevisningen utdeles til den/de som gjennom sitt virke innen det juridiske fagområdet har gjort en særskilt innsats for å øke advokatenes generelle anseelse i samfunnet, eller har bedret rammene for advokatenes yrkesutøvelse og styrket advokatenes faglige og etiske prestasjoner og standard, eller på annen måte gjort en særskilt innsats for kretsens medlemmer.

4. Ethvert medlem av kretsen kan foreslå kandidater til utmerkelsen. Forslag sendes til styret for Oslo Krets av Den Norske Advokatforening

Tidligere mottakere:

2016:   Professor emeritus Kristian Andenæs
2015:   Advokat Sverre Kock
2014:   Juss-Buss
2013:   Gatejuristen
2012:   Kontoret for fri rettshjelp
2011:   Advokat Jeppe Normann
2010:   Advokat Knut Rognlien
2009:   Advokat Arild Humlen og Advokat Jonas W. Myhre
2008:   Advokat Mette Y. Larsen og Advokat Christopher Hansteen