Østfold og Follo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Invitasjon til advokatmøte

Til advokater/advokatfullmektiger Den norske Advokatforening, lokal krets Østfold og Follo

Fredrikstad tingrett, sal 6

08.05.2019 16.00 -

Fredrikstad tingrett og Halden tingrett inviterer advokater i lokal krets av Advokatforeningen til et møte hvor vi vil ha følgende agenda:

- «Ny giv for tvisteloven» - nye retningslinjer for behandling av tvistesaker ved tingrettsdommer Tina Bergstrøm
 - «Bli dus med Adobe, OCR og dokumentsamlinger» ved saksbehandler Lars-Erik
Karrestad
- Hva skjer fremover i Aktørportalen? Er det noe nytt å meddele, ved saksbehandler
- Magnus Cato Andersen og administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen
- Statusoppdatering i Fredrikstad tingrett og Halden tingrett, ved kst. sorenskriver Svein
Magnussen/sorenskriver Arnfinn Agnalt.

Tingrettsdommer Tina Bergstrøm vil redegjøre for de nye retningslinjene for behandling av tvistesaker.

Saksbehandler Lars-Erik Karrestad vil lære deg step-by-step Adobe. Hvordan OCR-behandle og det å arbeide med dokumentsamlinger. Etter påmelding vil du motta filer som skal benyttes på dette «kurset». Du må ha med egen bærbar PC med filene du får tilsendt.

Påmelding til fredrikstad.tingrett@domstol.no innen fredag 3. mai 2019. Det vil bli servert baguette og drikke ved møtestart. Velkommen!