Østfold og Follo krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Velkommen til årsmøte i kretsen- og årsmøtemiddag

Hotell Jeløy Radio

05.03.2020 17.30 - 23.00

Påmelding innen 24. februar. Send e-post til marion@advokatwang.no

Send e-post for å melde deg på

Årsmøte agenda:

Til behandling foreligger:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Fastsettelse av årsavgiften
  4. Valg

- Medlemmer til styret og varamedlemmer

- Valg til representantskapet

- Valg av valgkomite

  1. Kort orientering fra Yngre Advokater (YA)
  2. Eventuelt

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes senest en uke før dette.

Styret inneværende periode har bestått av:

Leder: Lars Winsvold

Medlemmer: Marion Eriksrød Nordenhaug (nestleder/sekretær), Ole Richard Holm-Olsen, Mirén Gundersen, Thomas Andrews.

Varamedl: Trine Husaas og Kjetil Linde Holo (fritatt fra september 2019 pga. flytting ut av kretsen)

Yngre Advokater

Det vil umiddelbart før kretsens årsmøte bli avholdt årsmøte for Yngre advokater (YA) Østfold og Follo krets (egen invitasjon sendes ut av YAs styre). 

Etter årsmøtet:

Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith, har takket ja til å holde en innledning om aktuelle saker for foreningen. Temaene vil særlig være status for arbeidet i Rettshjelpsutvalget – aktuelle retninger, oppfølging politisk vedr. kuttet i reisegodtgjørelse og vedr. økt salærsats, og oppfølging av Domstolskommisjonens innstilling om sammenslåinger.

Det er dessuten invitert enkelte sentrale Stortingspolitikere i kretsen til å delta i debatt og middag.

Etter møtet blir det pause med forfriskninger.

Årsmøtemiddag: Den tradisjonelle middagen starter kl 19:30. Det vil som vanlig bli en egenandel for medlemmene, kr 450 pr. pers, som faktureres etterskuddsvis.

Transport: Det vil bli besørget maxitaxi mellom jernbanestasjon/buss Moss og hotellet på de mest aktuelle tidspunkter for ankomst/avreise. Det vil opplyses nærmere for påmeldte.

Påmelding sendes til marion@advokatwang.no innen mandag 17. februar. Meld om deltakelsen gjelder både årsmøtet og middagen eller en av delene, og kontaktinfo. Ev. overnattinger skjer for egen regning og avtales direkte med hotellet.

 

                                                VELKOMMEN!

                                            Med vennlig hilsen
                                            Lars Winsvold
                                            Styreleder