Østfold og Follo krets

Aktuelt

Nyheter

  1. Ledig verv som fast bistandsadvokat

    Det er ledig verv som fast bistandsadvokat ved Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 1. mai 2019. Bistandsadvokaten knyttes til rettskretsen. Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for bistandsadvokater ved Fredrikstad tingrett, også i ferieperioder.

  2. Høring - Sammenslåing av tingretter i Østfold

    Høring om sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett.

  3. Ledig verv som fast forsvarer

    MOSS TINGRETT