Østfold og Follo krets

Aktuelt

Nyheter

  1. Høringsuttalelse om domstolsammenslåing

  2. Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett søker fast forsvarer

    Fast forsvarer fra 1. september 2020, vikariat 6 måneder

  3. Årsberetning 2020

  4. Årsmøteprotokoll 2021

  5. Høringsuttalelse til NOU 2020: Den tredje statsmakt - Domstoler i endring