Østfold og Follo krets

Aktuelt

Nyheter

 1. Høringsuttalelse om domstolsammenslåing

 2. Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett søker fast forsvarer

  Fast forsvarer fra 1. september 2020, vikariat 6 måneder

 3. Årsberetning 2020

 4. Årsmøteprotokoll 2021

 5. Høringsuttalelse til NOU 2020: Den tredje statsmakt - Domstoler i endring

 6. Moderat spesialisering i Søndre Østfold tingrett

 7. Høring om domstolstrukturen

 8. Ledig stilling som dommerfullmektig

  Det er utlyst en ledig stilling som dommerfullmektig i Søndre Østfold tingrett