Østfold og Follo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Høring - Sammenslåing av tingretter i Østfold

Høring om sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett.

Synspunkter på forslaget kan sendes på epost til nestleder/sekretær Marion Eriksrød Nordenhaug marion@advokatwang.no

Ønsker uttalelser til hhv:

  1. Generell oppfatning om forslaget om sammenslåing av Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss tingretter til «Østfold tingrett»
  2. Konsekvenser av forslaget for advokater/klienter – eventuelle synspunkter

Høringsfrist til kretsstyret: mandag 17. juni.

NB: Viktig at fristen overholdes, pga tid til kretsstyrets påfølgende behandling, herunder samordning med Advokatforeningens lovutvalg før høringsuttalelse avgis til Advokatforeningen sentralt.