Østfold og Follo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Høringsuttalelse om domstolsammenslåing

Kretsstyret har ved høringen av Domstolskommisjonens forslag og Justisdepartementets påfølgende modifiserte forslag for ny tingrettsstruktur, omtalt også sammenslåingen i Østfold. Dette var ikke en del av høringen da det i prinsippet allerede var vedtatt sammenslåing av fire av domstolene. Styret i kretsen mener det også her bør kunne beholdes lokale rettssteder etter sammenslåingen, da det har færre negative konsekvenser og bidrar til opprettholdelse av et desentralisert advokattilbud. Høringsuttalelsen var skrevet før det ble klart at Justiskomiteen satt Østfoldsammenslåingen «på vent».  Uttalelsen er inntatt i vedlegg til Advokatforeningens høringsuttalelse av 2. juni 2020.

Du kan lese høringsuttalelsen her