Østfold og Follo krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Moderat spesialisering i Søndre Østfold tingrett

Arbeidet med å vurdere, planlegge og organisere moderat spesialisering blant dommere og saksbehandlere i tingretten har pågått fra mai 2021. Valg av spesialområder er gjort etter en grundig prosess i organisasjonen, med blant annet intern høring, behandling i medbestemmelsesapparatet (de tillitsvalgte og ledelsen) og i ledergruppen.

Ordningen med moderat spesialisering ble besluttet iverksatt fra januar i år. Spesialisering skal blant annet skje innen sakstypene entreprise og store kommersielle tvister samt rettsmekling. Moderat spesialisering er innført som en treårig prøveordning, som skal evalueres underveis. Vi har lagt ut informasjon om ordningen som omfatter dommerne i Søndre Østfold tingrett her.