Romerike krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Årsmøte og kurs i ny arvelov

Økland, Skedsmogata 3 A.

21.03.2019 17.00

Pris kr 900,- for kurs og bevertning

Meld deg på her

Årsmøte og kurs i ny arvelov - 21. mars kl. 17.00

Det inviteres herved til årsmøte og kurs i ny arvelov. Det serveres tapas og vin/mineralvann. 

Til behandling i årsmøte foreligger:

  1. Årsregnskap og årsberetning.
  2. Valg av styremedlemmer.
  3. Fastsettelse av kretskontigent. 
  4. Årets arrangementer.
  5. Eventuelt. 

Simon Stende har sittet to perioder som leder av kretsen, og tar ikke gjenvalg for en ny periode. Det bes om at kandidater til vervet som leder av kretsen, som alminnelig styremedlem eller vara til styret om innen 10. mars å melde sin interesse til valgkomiteen. Send en kort e-post til valgkomiteen til enten advokat Jostein Nordbø (jostein@oklandco.no) eller advokat Cato Johannessen (cato@adv-huset.no.)  

Pris kr 900,- for kurs og bevertning. 

Kurset i ny arvelov gir to juridiske etterutdanningstimer for advokatforeningens medlemmer.

Foredragsholder er advokat Vibeke Five. Five arbeider i Kreftforeningen, hvor hun er fagansvarlig for arv- og skifterettsområdet og behandler et stort antall arvesaker hvert år. Gjennom tidligere arbeid som dommerfullmektig og privatpraktiserende advokat har hun opparbeidet seg spisskompetanse innen arv- og skifterett. Hun er medlem av fagutvalget for familie-, arv- og skifterett (JUS). 

Kurset gir en innføring i forslag til ny arvelov. I juni 2018 la Justis- og beredskapsdepartementet frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte nåværende skiftelov og arvelov. I hovedsak videreføres reglene om slektens arverett, den gjenlevende ektefelles og samboers arverett, og reglene om livsarvingenes rett til pliktdelsarv. 

Dørene åpner fra kl. 16.45 for registrering og bespisning. 

Frist for påmelding er satt til 12. mars. Ettersom mat skal settes i bestilling, bes det om at fristen overholdes, 

Vel møtt!