Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Krisetider i Norge - Styreansvar, rekonstruksjon i praksis og insolvens nytt fra EU

3 juridiske timer

Webinar

03.12.2020 17.00 - 20.00

1000,- for medlemmer/ 1200.- for andre

Meld deg på her

Foredragsholderne vil gi en innføring i styrets utfordringer når selskapet står i fare for å bli insolvent. Med utgangspunkt i aksjeloven og Høyesteretts praksis, drøftes særlig erstatningsansvar for brudd på oppbudsplikten ved fare for drift på kreditorenes regning samt ansvar for brudd på informasjonsplikten overfor den individuelle kontraktspart. Rekonstruksjonsloven har nå fått virke siden mai i år. Foredragsholderne deler sine erfaringer og betraktninger om hva som ser ut til å fungere og hva som ikke fungerer i den midlertidige loven. Til slutt vil implikasjonene for norsk rett som følger av  EUs direktiv om rekonstruksjon og insolvens 2019/1023 bli gjennomgått.

Kaare Christian Tapper er partner i Wikborg Rein, og leder av firmaets restruktureringsgruppe. Han har de siste år bistått nøkkelaktører i flere av de mest omfattende restruktureringer i Norge, herunder i Solstad Offshore, VITA- gruppen, Dolphin Drilling og DOF.

Leif Petter Madsen er partner i Wikborg Rein og arbeider hovedsakelig innenfor insolvensrett. Hans erfaring omfatter bostyreroppdrag i en rekke store konkursboer, oppnevnelse som rekonstruktør, bistand til nøkkelaktører i restruktureringssaker og prosessoppdrag i ansvarssaker mot styre og revisor.

Lenke til kurset sendes til påmeldte deltakere før kursstart.