Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Nyheter

  1. Protokoll fa årsmøte 2021

  2. Nedetid for domstolenes IT-systemer

  3. Informasjonsskriv om varetektsfengslinger ved Sør-Rogaland tingrett

  4. Haver Advokatfirma utfordrer til inntekt for TV-Aksjonen

  5. Aktørerfaringer fra prøveprosjektet Opptak i retten

    Under følger forespørsel fra Gulating lagmannsrett om erfaringer fra prøveprosjekt Opptak i retten.