Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Nyheter

  1. Protokoll fa årsmøte 2021

  2. Nedetid for domstolenes IT-systemer

  3. Informasjonsskriv om varetektsfengslinger ved Sør-Rogaland tingrett

  4. Haver Advokatfirma utfordrer til inntekt for TV-Aksjonen

  5. Aktørerfaringer fra prøveprosjektet Opptak i retten

    Under følger forespørsel fra Gulating lagmannsrett om erfaringer fra prøveprosjekt Opptak i retten.

  6. Referat fra årsmøte 2022 i Sør-Rogaland krets og Stavanger sagførerforening

    Sør-Rogaland krets av Den Norske Advokatforening og Stavanger sagførerforening holdt årsmøte torsdag 10. Mars 2022 kl. 18.00, på Hotel Victoria.