Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Advokatvakten i Stavanger fortsetter i 2018 og trenger flere frivillige!

Kjære medlemmer i Sør-Rogaland krets,

I 2016 startet Advokatvakten i Stavanger opp igjen, etter noen års pause. Tilbudet har vært en stor suksess, og det har vært stor etterspørsel.
I 2017 ble derfor tilbudet utvidet fra siste torsdag i måneden, til annenhver torsdag.

Vi i styret ønsker å takke alle frivillige advokater som har deltatt og bidratt i 2017!

Vi håper å fortsette med Advokatvakten på Sølvberget i 2018, og er også da avhengig av advokater som ønsker å delta som frivillige.

Over hele landet organiserer de lokale kretsene av Advokatforeningen gratis juridisk rådgivning til publikum gjennom Advokatvakten. Her kan publikum møte opp og få inntil 30 minutters gratis konsultasjon. Statistikken viser at svært mange får avklart det juridiske spørsmålet sitt gjennom et besøk på Advokatvakten. Mange bruker også Advokatvakten for å få avklart hvorvidt de har en sak de bør gå videre med. Som frivillig advokat vil du kunne henvise publikum videre og gi råd om hvordan de bør følge opp saken sin.

Vi ønsker å tilby Advokatvakten annenhver torsdag fra kl 1700 – 1900, med oppstart 11. januar 2018.
Stavanger kommune stiller med lokaler på Sølvberget, Stavanger kulturhus, med møterom inne på biblioteket i 4 etasje.

Vi ber interesserte advokater snarest, og innen 30 november 2017, melde sin interesse per e-post til: elisabeth@safe.no
Før årsskiftet vil det bli sendt ut vaktliste og annen relevant informasjon.

Før påmelding ber vi dere lese Advokatforeningens retningslinjer for advokatvakten:
https://www.advokatforeningen.no/PageFiles/9535/Retningslinjer%20for%20advokatvakten.PDF.

Deltakende advokater er ansvarlige for de råd som blir gitt. Rådgivningen må derfor skje på et mer generelt grunnlag, hensyntatt at en har begrenset tid og et begrenset faktum til rådighet. Vi viser til retningslinjene § 2-1 og kapittel 3.

Håper å høre fra flest mulig innen 30. november 2017!


Med hilsen,

Styret