Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Informasjonsskriv om varetektsfengslinger ved Sør-Rogaland tingrett

Nye Sør-Rogaland tingrett har sendt ut informasjonsskriv om varetekstfenglsinger ved Sør-Rogaland tingrett etter sammenslåing av Stavanger, Jæren og Dalane tingrett. 

Her kan du se informasjonsskirvet fra Sør-Rogaland tingrett. 

Her  følger også samtykkeskjema som bes benyttet når aktuelt (docx).