Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Nedetid for domstolenes IT-systemer

Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett slås sammen til en domstol Sør-Rogaland tingrett 26. april. Dette medfører nedetid i domstolenes IT-systemer, herunder bla Aktørportalen. Vedlagte brev beskriver hvordan aktørene skal forholde seg til digital kommunikasjon med domstolen, innsending av dokument og fristavbrudd.

Her kan du lese brevet fra sorenskriverne i de aktuelle tingrettene.