Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Personskadegruppe i Sør-Rogaland krets

Fra høsten av ønsker vi å etablere en faggruppe for Personskaderett i Sør-Rogaland krets, og alle som har interesse av det inviteres til å delta.


Personskaderett er et bredt og dynamisk rettsområde, og et faggruppesamarbeid vil bidra til en styrking av regionens fagmiljø på dette området. Vi håper og tror at dette kan være noe som flere ville hatt utbytte av. Det vil være en fordel, men ingen forutsetning at medlemmene allerede har erfaring med personskader. For de som har interesse av å se bredden på dette faget, viser vi til:

http://www.projure.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=bdf974db-c4f3-4714-b718-ef4d05d55818

Det er et mål at gruppen både skal avholde faglige møter med foredragsholdere, og at gruppen også skal være en arena for diskusjon av aktuelle problemstillinger. Vi er kjent med at det er etablert en tilsvarende gruppe på fagområdet for arbeidsrett, og at dette har vært vellykket.

For å kartlegge hvilken interesse som finnes i kretsen for å delta i en Personskadegruppe, ønsker vi en tilbakemelding på hvem kan tenke seg en aktiv rolle i gruppen, for eksempel ved å planlegge og bidra til organiseringen av møter eller til å holde foredrag. Vi stiller gjerne Projures lokaler i Stavanger sentrum til disposisjon. Det er også ønskelig med en tilbakemelding fra de som kunne tenke seg bare å stå på e-post-listen til Personskadegruppen, og på den måten ha en mer passiv rolle, uten at det i øyeblikket er noen planer om hva det vil innebære.

Meld din interesse til advokatforeningen@sor-rogaland-krets.no