Sør-Rogaland krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Referat fra samarbeidsmøte med Sør-Rogaland tingrett

Sør-Rogaland tingrett og Advokatforeningen Sør-Rogaland krets har hatt første samarbeidsmøte hvor bl.a. følgende tema ble tatt opp

  • Faste forsvarere og bostyrere
  • Retningslinjer for pressemappen
  • Barnelovsaker
  • Fastsettelse av frister
  • Tolkeutgifter
  • Salærkrav/ fakturering i barnelov- og straffesaker
  • Saksbehandlingstid i forsvarer- og bistandsadvokatoppnevning

Vedlagt ligger referat fra møte. Vi oppfordrer medlemmene til å lese referatet, og særlig merke seg retningslinjer for pressens tilgang til avsagte dommer. Alle dommer (straff og sivil) skal etter lov og forskrift legges i pressemappen straks de er avsagt.