Trøndelag krets

Aktuelt

Nyheter

 1. Oppdatering fra kretsen

 2. Lysbilder fra aktørmøte om Trøndelag tingrett

 3. Informasjon om nye Trøndelag tingrett

 4. Protokoll fra årsmøte 2021

 5. Invitasjon til aktørmøte og gjennomgang av bostyrelister

 6. Bostyrerliste Trøndelag tingrett 2022-2027

 7. Protokoll fra årsmøte 2022

 8. Invitasjon til temamøte med rettspsykiatrisk forum

 9. Nye regler i straffeprosessloven

  Pr. i dag (01.07.2022) trer det i kraft nye regler i straffeprosessloven. Lovgivers formål er langt på vei å sørge for en kulturendring blant aktørene i straffesakspleien.