Vest-Agder krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Kristiansand tingrett - Revisjon av bostyreliste

Krisitansand tingrett skal foreta en revisjon av listene over bostyrere for henholdsvis konkursbo og dødsbo-/felleseiebo. I den anledning inviterer Kristiansand tingrett advokater til melde sin interesse til å stå på de respektive listene.

Les hele brevet fra Kristiansand tingrett her