Vest-Agder krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Ny anbefaling for behandling av sivile saker

Advokatforeningen, Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen har nedsatt en arbeidsgruppe som har kommet med ny anbefaling for behandling av sivile saker.

Vedlagt ligger informasjonsbrev og ny planmøteprotokoll for Kristiansand tingrett.

Brev om planmøte

Planmøteprotokoll