Vestfold krets

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Vestfold Krets sitt årlige fagkurs

Det inviteres herved til Advokatforeningen Vestfold Krets sitt årlige fagkurs. Neste år reiser vi til Comosjøen, og nærmere bestemt til byen Lecco. Kursholder er Morten Kjelland, som primært vil snakke om erstatningsrett.

Hotel NH Lecco Pontevecchio, Italia

04.04.2019 10.00 - 07.04.2019 13.15

Meld deg på her

Torsdag 4. april:

«Utmåling av personskadeerstatning – hovedlinjer og utvalgte emner» (3 timer). Meget kort i tillegg om tingskadeerstatning og etiske dilemmaer i personskadesaker. Forelesningen har integrerte oppgaver

Fredag 5. april:

-Årsakssammenheng og bevis i personskadesaker, med overføringsverdi til straffesaker, barnevernssaker mv. Forelesningen har integrerte oppgaver
-Lunsj
-Ansvarsgrunnlag – tre sentrale modeller for ansvarsetablering: bilansvar, yrkesskadeansvar og kort om pasientskadeansvar
-Pause
-Oppreisningserstatning, basert på analyser av høyesterettspraksis i anledning Tore Scheis 70. årsdag (festskriftartikkel, som er inkludert)
-Pause
-Hovedtrekk i ny regel om barneerstatning (trådte i kraft 1. mars 2018). Forelesningen har integrerte oppgaver
-Pause

«Faglig tapas & varieté»:
- Hvem nyter erstatningsrettslig vern. Prostitusjonsdommen og andre grupper med utradisjonell tilknytning til arbeidsliv mv.
- Avkortning som følge av skadelidtes medvirkning
- Solidaransvar og regress
- Kort om lemping
- Noen om flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering
- Gjennomgang av nettressursen utarbeidet for kurset, med tilhørende materiale (ut over det som er gjennomgått underveis)