Vestfold krets

Aktuelt

Nyheter

  1. Fagdag om saker som gjelder barn

    Vestfold tingrett skal sammen med Familievernkontorene i Vestfold arrangere en fagdag om saker som gjelder barn. Aktørene i Vestfold vil bli invitert. Hovedformålet med dagen er å ha dialog om hvordan vi alle kan bidra til at sakene kan bli behandlet med et best mulig resultat for barnet.

  2. Lokalisering av nytt domstolsbygg i Vestfold

    DA vil invitere til et informasjonsmøte om utrednings- og beslutningsprosessen for nytt tinghus i Vestfold.