Vestfold krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Fagdag om saker som gjelder barn

Vestfold tingrett skal sammen med Familievernkontorene i Vestfold arrangere en fagdag om saker som gjelder barn. Aktørene i Vestfold vil bli invitert. Hovedformålet med dagen er å ha dialog om hvordan vi alle kan bidra til at sakene kan bli behandlet med et best mulig resultat for barnet.

Informasjon fra Familievernkontorene i Vestfold / Vestfold tingrett:

Datoen for fagdagen er 24. oktober, og planen er å bruke fylkesmannens auditorium i Statens park i Tønsberg. Det vil antagelig være program fra kl. 9-15, med innlagt lunsj. Timene vil forsøkes godkjent som kurstimer for psykologer og advokater. Det kan være at det vil bli avkrevd en mindre kursavgift.

Fagdagen er først og fremst rettet mot følgende aktører:
• psykologer som benyttes som sakkyndige Vestfold tingrett i saker som handler om barn,
spesielt i foreldretvister, eller som ønsker å la seg oppnevne som det.
• advokater som tar oppdrag i barnelovsaker i Vestfold tingrett.
• meklere hos Familievernkontorene i Vestfold
• dommere og saksbehandlere i Vestfold tingrett
• representanter fra kommunal barneverntjeneste

Vi ønsker med dette å gi mulige deltagere en «heads up»¸ slik at dagen kan holdes av allerede nå for de som ønsker å delta. Informasjon om påmelding, program mv. vil bli sendt ut senere, trolig i begynnelsen av juni. Vi har imidlertid ingen samlet, komplett oversikt over psykologene/sakkyndige eller advokatene, så for å være sikker på å motta påmeldingsinformasjon, er det fint om du melder din interesse til bjornar.bertheussen@bufetat.no slik at e-post med nærmere informasjon kan sendes deg.

Familievernkontorene i Vestfold / Vestfold tingrett