Vestfold krets

Aktuelt

Tilbake til Nyheter

Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

Vedlagt følger kopi av brev av 27.10.2020 med bilag fra justis- og beredskapsdepartementet. 

Da dette er en sak som er av særlig interesse for Advokatforeningen, er det ønskelig at  kretsstyrene kommer med innspill.

Kretsstyret ønsker inspill fra medlemmer i Vestfold krets og ber om eventuelle tilbakemeldinger til marianne.teisbekk@advokathus.no innen 1. mars.

Se brev fra justis- og beredskapsdepartementet her.