Høringsuttalelser fra lovutvalget for arbeidsrett

 1. Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

 2. Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

 3. Endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

 4. Forslag til endringer forsvarsloven av 27. august 2021

 5. Forslag om endringer i lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

 6. Forslag til endringer i forskrift til statsansatteloven

 7. NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

 8. Forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask mv.

 9. Forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

 10. Forslag til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

 1. 1
 2. 2

Neste