Høringsuttalelser fra lovutvalget for arbeidsrett

 1. Forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften

 2. Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

 3. Forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold – med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett

 4. Forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

 5. Utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

 6. Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

 7. Nye regler om dykking fra skip

 8. Endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

 9. Forskriftsendringer - unntak fra arbeidstidsbestemmelser

 10. Forslag om opphevelse av omstillingsloven

 1. 1
 2. 2

Neste