Høringsuttalelser fra lovutvalget for arbeidsrett

 1. Endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

 2. Forslag til endringer forsvarsloven av 27. august 2021

 3. Forslag om endringer i lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

 4. Forslag til endringer i forskrift til statsansatteloven

 5. NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

 6. Forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask mv.

 7. Forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

 8. Forslag til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

 9. Unntak fra aml. § 16-3

 10. Straffansvar for lønnstyveri mv. og om at lønn skal betales via bank

 1. 1
 2. 2

Neste