Høringsuttalelser fra lovutvalget for arbeidsrett

  1. Unntak fra aml. § 16-3

  2. Straffansvar for lønnstyveri mv. og om at lønn skal betales via bank

  3. Endring av forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy

  4. Forslag om endring av forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. som en følge av endringer i MLC

  5. Forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften

  6. Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

  7. Nye regler om dykking fra skip