Sakspresentasjon av alle henviste saker med lenker til rettsavgjørelser og sammendrag av UNEs omgjøringsvedtak

Vedlegg 6 til Rapport fra Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett er oppdatert.

Les mer

Veiledning for hjelpeverger og advokat i arbeid for enslige mindreårige asylsøkere

Advokat Cecilie Schjatvet har på vegne av Norsk Folkehjelp og Advokatforeningen utarbeidet reviderte retningslinjer for samarbeidet mellom hjelpeverger og advokat i asylsaker med enslige mindreårige.

Les mer