Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppes sluttrapport

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppes sluttrapport

Aksjons- og prosedyreprosjekt mottok i tidsrommet 2007 - 2013 i underkant av 1.800 henvendelser fra asylsøkere som har fått endelig søknadsavslag fra utlendingsmyndighetene. Hver henvendelse er grundig gjennomgått, og et 70-talls saker har blitt valgt ut og henvist til advokat for rettslig prøving.

Et stort antall advokatkontorer og advokater har bidratt avgjørende til prosjektets gjennomføring, gjennom å føre sakene kostnadsfritt for retten. Om lag 65 prosent av sakene som til nå er avsluttet, har endt med et positivt resultat for klientenes del. Enkeltmennesker og familier som ellers ville ha blitt sendt ut av landet, lever nå i trygghet i Norge. Prosjektets resultater reiser dermed grunnleggende spørsmål ved asylsøkeres rettssikkerhet i Norge.

Les sluttrapporten fra Aksjons- og prosedyregruppen i sin helhet (pdf)