Sakspresentasjon av alle henviste saker med lenker til rettsavgjørelser og sammendrag av UNEs omgjøringsvedtak

Vedlegg 6 til Rapport fra Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett er oppdatert.

Vedlegg 6 til "Rapport fra Advokatforeningens aksjons – og prosedyregruppe i utlendingsrett av 26.06.2014" - oppdatert per 18.11.2014

Flere av de henviste sakene er rettskraftige, eller har vært til videre behandling i domstolen etter at rapporten ble publisert i juni 2014. Fem saker verserer fortsatt i domstolen og en sak er tatt opp til behandling hos FNs menneskerettighetskomité.

Denne sakspresentasjonen gir mulighet til å gjøre rettskildesøk etter kort omtale av hver enkelt sak. Etter kort omtale av hver av de henviste sakene følger lenker til rettsavgjørelsen, eller sammendrag av avgjørelsen truffet i UNE i deres «praksisbase». UNEs praksisbase inneholder bare et utvalg av sammendrag av avgjørelser i enkeltsaker.
I noen av sakene som er endelig avgjort av UNE vil det mangle lenker til sammendraget av avgjørelsen, da disse foreløpig ikke er tilgjengeliggjort av UNE eller ikke legges inn av UNE.