Veiledning for hjelpeverger og advokat i arbeid for enslige mindreårige asylsøkere

Advokat Cecilie Schjatvet har på vegne av Norsk Folkehjelp og Advokatforeningen utarbeidet reviderte retningslinjer for samarbeidet mellom hjelpeverger og advokat i asylsaker med enslige mindreårige.

Vi gjør oppmerksom på at veiledningen er fra 2011 og at det har kommet endringer i både regelverk og praksis i de senere årene. Veiledningen vurderes derfor revidert.

Last ned (pdf)