Høringsuttalelser fra lovutvalget for asyl- og utlendingsrett

 1. Forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.)

 2. Endring i utlendingsloven

  endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer et utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon

 3. Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften

 4. Nye retningslinjer for advokater i Utlendingsdirektoratet (UDI)s advokatordning sendt fra Utlendingsdirektoratet

 5. Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (partsstatus i utlendingssaker)

 6. Endringer i utlendingsloven - fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet

 7. Administrative detention of migrants

 8. Retningslinjer vedrørende høring av barn i utlendingssaker

 9. Begjæring om midlertidig avgjørelse i utlendingssaker

 10. Endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften

  Endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften - utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten