Høringsuttalelser fra lovutvalget for avgiftsrett

 1. Forslag om ny vareførselsforskrift, ny tollavgiftsforskrift og forslag til endringer i merverdiavgiftsforskriften kap. 6, 7 og 10

 2. Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

 3. Differensiering av avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

 4. Endring av oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter - tollforskriften § 4-12

 5. Avgift på produksjon av fisk

 6. FORSLAG OM ENDRING I TOLLFORSKRIFTEN VEDRØRENDE BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER

 7. Elektronisk levering av registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret (Samordnet registermelding del 2)

 8. Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 9. Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

 10. NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

 1. 1
 2. 2

Neste