Høringsuttalelser fra lovutvalget for bank, finansiering og valuta

  1. Foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven

  2. Forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

  3. Overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

  4. Forskrifter mv. om egen pensjonskonto

  5. Endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften

  6. Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering