Høringsuttalelser fra lovutvalget for bank, finansiering og valuta

 1. Endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften

 2. Gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet

 3. Tilpasninger i kapitalkravene for banker

 4. Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

 5. Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering

 6. Forskrifter til ny hvitvaskingslov

 7. NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid

 8. Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

 9. Obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

 10. Revisjon av finansavtaleloven

 1. 1
 2. 2

Neste