Høringsuttalelser fra lovutvalget for bank, finansiering og valuta

 1. Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering

 2. Forskrifter til ny hvitvaskingslov

 3. NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid

 4. Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

 5. Obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

 6. Revisjon av finansavtaleloven

 7. NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

 8. Utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

 9. Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

 10. Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

 1. 1
 2. 2

Neste