Høringsuttalelser fra lovutvalget for bank, finansiering og valuta

 1. Gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet

 2. Tilpasninger i kapitalkravene for banker

 3. Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

 4. Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering

 5. Forskrifter til ny hvitvaskingslov

 6. NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid

 7. Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

 8. Obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

 9. Revisjon av finansavtaleloven

 10. NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

 1. 1
 2. 2

Neste