Høringsuttalelser fra lovutvalget for bank, finansiering og valuta

  1. NOU 2021: 10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

  2. Foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven

  3. Forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

  4. Overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

  5. Forskrifter mv. om egen pensjonskonto

  6. Endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften

  7. Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering