Høringsuttalelser fra lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

 1. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

 2. Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven

 3. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

 4. Innspill til regjeringens Nasjonale forventninger 2019-2022

 5. Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)

 6. Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen

 7. Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10)

 8. Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2

 9. Forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak

 10. Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

 1. 1
 2. 2

Neste