Høringsuttalelser fra lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

 1. Endringer i byggteknisk forskrift – parselloppdeling av campingplasser

 2. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

 3. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg

 4. Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser

 5. Forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

 6. Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift

 7. Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

 8. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

 9. Forsvarlig byggkvalitet – rapport fra Byggkvalitetutvalget – forslag om endringer i plan- og bygningsloven

 10. Forslag til endringer - håndtering av overvann i plan- og bygningsloven

 1. 1
 2. 2

Neste