Høringsuttalelser fra lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

 1. Forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

 2. Endringer i byggteknisk forskrift – parselloppdeling av campingplasser

 3. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

 4. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg

 5. Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser

 6. Forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

 7. Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift

 8. Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

 9. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

 10. Forsvarlig byggkvalitet – rapport fra Byggkvalitetutvalget – forslag om endringer i plan- og bygningsloven

 1. 1
 2. 2

Neste