Høringsuttalelser fra lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

 1. Forslag til endringer - håndtering av overvann i plan- og bygningsloven

 2. Forslag til endringer - håndtering av overvann i byggteknisk forskrift

 3. Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

 4. Midlertidig lov om endringer i plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid-19

 5. Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven i forbindelse med Covid-19-utbruddet

 6. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

 7. Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven

 8. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

 9. Innspill til regjeringens Nasjonale forventninger 2019-2022

 10. Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)

 1. 1
 2. 2

Neste