Høringsuttalelser fra lovutvalget for eiendomsmegling

  1. Utarbeidelse av rundskriv - innspill

  2. Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften (forenklinger mv.)