Høringsuttalelser fra lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass

  1. Endring av særavgiftsforskriften - avgift på elektrisk kraft

  2. Forslag til endring av energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

  3. Forslag til endring av forskrift om elsertifikater

  4. Forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

  5. Forslag til endring av lov om elsertifikater