Høringsuttalelser fra lovutvalget for erstatningsrett

  1. Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader

  2. Framlegg til endringar i bilansvarslova