Høringsuttalelser fra lovutvalget for europa- og konkurranserett

  1. Forslag til endringer i konkurranseloven

  2. Nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte

  3. Høring av forslag om endringer i apotekforskriften - levering mellom apotek og konkurransepolitiske hensyn

  4. Forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19