Høringsuttalelser fra lovutvalget for konkurranserett

  1. Forslag til prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som norsk dommer ved Efta-domstolen

  2. Forslag til endringer i konkurranseloven

  3. Nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte

  4. Høring av forslag om endringer i apotekforskriften - levering mellom apotek og konkurransepolitiske hensyn

  5. Forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19