Høringsuttalelser fra lovutvalget for europa- og konkurranserett

  1. Endringer i konkurranseloven

  2. Forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

  3. EU-kommisjonens forslag til direktivendringer - "A New Deal for Consumers"

  4. To utredningsrapporter om dagligvaresektoren