Høringsuttalelser fra lovutvalget for europa- og konkurranserett

  1. Forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19

  2. Endringer i konkurranseloven

  3. Forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

  4. EU-kommisjonens forslag til direktivendringer - "A New Deal for Consumers"

  5. To utredningsrapporter om dagligvaresektoren