Høringsuttalelser fra lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett)

  1. Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.)

  2. Digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon mv. i boliglovene

  3. Forslag til revidert gebyrforskrift

  4. Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

  5. Forslag til endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven

  6. Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet

  7. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova