Høringsuttalelser fra lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett)

  1. Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet

  2. Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften

  3. Høring - Utkast Normen versjon 6.0

  4. Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  5. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

  6. Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven

  7. Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv.

  8. Forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9