Høringsuttalelser fra lovutvalget for forsikringsrett

  1. Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

  2. Enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler

  3. Utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

  4. Endringer i forsikringsavtaleloven

  5. Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett