Høringsuttalelser fra lovutvalget for forsikringsrett

  1. Enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler

  2. Utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

  3. Endringer i forsikringsavtaleloven

  4. Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett

  5. NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova