Høringsuttalelser fra lovutvalget for IKT og personvern

  1. Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

  2. Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen